Vilkår

Vanlige betingelser for bedriftskunder

Registrerte bedrifter (AS, NUF o.l., samt stat og kommunale kontorer) kan søke om kreditt i NAM FAH thai.

NYHET – Alle bedrifter gis mulighet å forhåndsbetale. «Fordelskort» utstedes til bedriften. Forhåndsbetaling utløser opp til 10% bonus.

Alle bedriftskunder tildeles eget kundenummer. En bedrift kan ha en eller flere konti, hver med unikt kundenummer.

Avtalen gjelder både for måltider som spises i vår restaurant, og take away og catering.

Legg inn bestilling ved personlig fremmøte, – via telefon, – eller online ( desktop, laptop, nettbrett eller smartphone)

Vanlig leveringstid er ca. 15 til 45 minutter, eller evt. kan det bestilles til forut avtalt leveringstidspunkt.

Dere velger selv om maten hentes hos oss eller leveres til dere. Levering belastes kunden.

For levering har vi samarbeid med Oslo Taxi Pakkekjøring. Håper at det er at akseptabelt og tilfredsstillende tilbud for våre kunder også. Pris beregnes etter meterpris. Rimeligste pris for levering oppnås når kunden betaler for transporten direkte til sjåføren.

Vi samler opp månedens kjøp og fakturerer hver den siste i måneden, eller evt. pr. oppdrag hvis det ønskes.

Det gis vanligvis 8 dagers betalingsfrist.

Det beregnes fakturerings gebyr for fakturering på mindre enn kr. 1.000,- (i alt pr. mnd.) – Gebyret er kr. 75,-

NYHET!!! – Alternativ løsning til kreditt er å investere i NAM FAH thai`s «FORDELSKORT». Vi registrerer et forhåndsbetalt beløp på nummerert kort. Det innbetalte beløp (minimum kr. 1.000,-) godskrives med en bonus/rabatt på opp til 10%

Fordelskort Bedrift:

Kr. 1.000,- til kr. 2.999,- utløser 5% bonus (ex. betal 1.000,- verdi 1.100,-)

Kr. 3.000,- og over utløser 10% bonus (ex. betal 3.000,- verdi 3.300,-)